بسته مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

کلیه کارت ها با 20% تخفیف ارائه می گردد.

مبلغ شارژ 20,000 ریال

پرداختی شما 16,000 ریال

مبلغ شارژ 50,000 ریال

پرداختی شما 40,000 ریال

مبلغ شارژ 80,000 ریال

پرداختی شما 64,000 ریال

 اين كارتها فقط در شبكه اعتباري تلفن ثابت دراستان خراسان رضوي و در شهرهاي مشهد،نيشابور،سبزوار،فريمان،تربت حيدريه،تربت جام و چناران قابل استفاده مي باشد.