بسته مورد نظر خود را انتخاب نمایید.(20% تخفیف کلیه بسته ها)


20000 ریال

مبلغ قابل پرداخت : 16000 ریال

50000 ریال

مبلغ قابل پرداخت : 40000 ریال

80000 ریال

مبلغ قابل پرداخت : 64000 ریال


 اين كارتها فقط در شبكه اعتباري تلفن ثابت دراستان خراسان رضوي و در شهرهاي مشهد،نيشابور،سبزوار،فريمان،تربت حيدريه،تربت جام و چناران قابل استفاده مي باشد.