بسته مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

کلیه کارت ها با 20% تخفیف ارائه می گردد.

مبلغ شارژ 20,000 ریال

پرداختی شما 16,000 ریال

مبلغ شارژ 50,000 ریال

پرداختی شما 40,000 ریال

مبلغ شارژ 80,000 ریال

پرداختی شما 64,000 ریال